Amoxicilline is een antibioticum. Dit betekent dat amoxicilline werkt als middel tegen bacteriën. Het verhindert de celwandsynthese van een bacterie af waardoor deze zich niet kan voortplanten. Amoxicilline behoort tot de penicilline-antibiotica. Oorspronkelijk werd het geproduceerd door bepaalde schimmels, die zich op deze manier konden weren tegen bacteriën.

Amoxicilline kan dankzij zijn werking in heel veel gevallen worden gebruikt. Bij de meeste bacteriële infecties kan worden gekozen voor amoxicilline. Amoxicilline werkt al binnen enkele uren na toediening. Bacteriën worden meteen aangedaan en maken geen schijn van kans. Soms zijn bacteriën echter resistent tegen amoxicilline. Daarom wordt er vaak voor gekozen ook clavulaanzuur toe te voegen. Dit is een stof die het enzym kapot maakt, dat verantwoordelijk is voor de resistentie voor amoxicilline van de bacterie.

Aandoeningen en ziektes waarbij amoxicilline goed werkt als medicijn zijn onder andere:

  • de ziekte van Lyme,
  • de geslachtsziekte Chlamydia,
  • maag- of darmzweren,
  • luchtweginfecties,
  • bijholteontsteking,
  • middenoorontsteking,
  • acute bronchitis en
  • sommige huidinfecties.

Bij diagnose van de bovenstaande aandoeningen is het vooral belangrijk dat er bepaald wordt of het om een bacteriële infectie gaat en de klachten geen andere oorzaak hebben. Alleen dan heeft amoxicilline een nuttige werking.

Amoxicilline wordt in sommige gevallen ook uit voorzorg toegediend. De werking is hier puur preventief. Dit kan gedaan worden na chirurgische ingrepen in de mond, het hart of grote bloedvaten. In sommige gevallen loopt de patiënt het risico op een bacteriële infectie hier. Amoxicilline moet dit voorkomen voor een mogelijk aanwezig bacterie schade kan aanrichten die in sommige gevallen fataal zou zijn.

Voor meer informatie over de toediening en dosering van amoxicilline kunt u op de betreffende link klikken.