Hoewel amoxicilline geen licht medicijn is, is het wel een antibioticum dat zelden bijwerkingen veroorzaakt. Natuurlijk betekent dit niet dat u niet hoeft op te letten met frequentie van inname. Neem nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid in. Een overdosis kan bij elk medicijn gevaar opleveren, ook bij amoxicilline.

Zo nu en dan kunnen maag- en darmklachten optreden. Hierbij moet u denken aan buikpijn, misselijkheid al dan niet in combinatie met overgeven, winderigheid en diarree. Dit zijn in principe geen bijwerkingen die gevaar voor u gezondheid opleveren. Bij veel diarree of overgeven is het verstandig uw arts te raadplegen. Ernstige diarree komt overigens slechts zeer zelden voor. Wanneer u aan de ziekte van Crohn of soortgelijke aandoeningen lijdt, heeft u hier meer kans op. Wanneer er bloed meekomt met de uitscheiding meekomt moet u direct de eerste hulp bellen.

Ook schimmel- of gistinfecties kunnen zo nu en dan voorkomen. Amoxicilline is een antibioticum. Dit betekent dat amoxicilline bacteriën dood maakt. Hierdoor kan de natuurlijke balans tussen bacteriën, gist en schimmels verstoord raken. Gist en schimmels kunnen zo tijdelijk de overhand nemen. Slijmvliezen kunnen hierdoor worden aangedaan met een schimmel- of gistinfectie. Dit zijn bijvoorbeeld de mond en de vagina.

Minder vaak dan de zojuist genoemde bijwerkingen kan u last krijgen van hoofdpijn en duizeligheid. Wanneer u last krijgt van deze bijwerkingen is het verstandig zo min mogelijk deel te nemen aan het verkeer.

Ook huiduitslag kan ontstaan, zelfs enkele dagen na toediening van het medicijn. Meestal is dit volstrekt onschuldig, maar het zou kunnen dat u allergisch bent voor amoxicilline. Meldt huiduitslag altijd bij uw arts. Hij of zij zal een afweging maken wat de vervolgstap is. In zeer zeldzame gevallen kan de huiduitslag zich uiten als blaarvorming.

In zeldzame gevallen kan u last krijgen een verkleuring van de tong en tanden. Ook dit betreft een vrij onschuldige bijwerking. Uw tandarts kan dit meestal weg polijsten.

Overgevoeligheid voor het medicijn kan zicht naast de genoemde huiduitslag ook uiten in een ernstige zwelling van het aangezicht, angio-oedeem genoemd. Hieronder verstaan we zwelling van de lippen, mond en andere delen van het gezicht. Raadpleeg meteen uw arts als u vermoedt hier last van te hebben.